Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

DANH SÁCH NHẬN HỒ SƠ CẤP PHÉP XÂY DỰNG TUẦN 3 THÁNG 3-2023

DANH SÁCH NHẬN HỒ SƠ CẤP PHÉP XÂY DỰNG TUẦN 3 THÁNG 03-2023
Lĩnh vực Cấp giấy phép xây dựng
TỪ NGÀY: 13/03/2023ĐẾN NGÀY: 18/03/2023
STT Số biên nhận Họ tên Địa chỉ Loại hồ sơ  Ngày nhận Ngày trả 
1 202370009696 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN Số 64 Đường Tân Canh, Phường 1, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 13/03/2023 28/03/2023
2 202370009697 BÙI THI CÚC Số 3/4 Đường Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 13/03/2023 28/03/2023
3 202370009698 TRƯƠNG NGỌC CHIẾN Số 686/93A Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 13/03/2023 28/03/2023
4 202370009699 NGUYỄN HOÀNG ANH Số 57A Đường Nguyễn Đức Thuận, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 13/03/2023 28/03/2023
5 202370009700 NGUYỄN VĂN MINH Số 56-58 Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Gia hạn giấy phép xây dựng 13/03/2023 20/03/2023
6 202370009701 LÊ THỊ ĐẶNG Số 958/10/22/8A Đường Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 13/03/2023 28/03/2023
7 202370009702 LÊ ĐỨC TRANG Số 876/35/4 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 14/03/2023 29/03/2023
8 202370009703 NGUYỄN HUỲNH THANH NGUYÊT Số 118/127C/31 Đường Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 14/03/2023 29/03/2023
9 202370009704 HUỲNH TÁN KHẢI Số 39/3/3 Đường Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 14/03/2023 29/03/2023
10 202370009705 ĐỖ VĂN ĐỒNG Số 206/20 Đường Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 14/03/2023 29/03/2023
11 202370009706 CHUNG GIA HÙNG Số 195/11/9 Đường Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 14/03/2023 29/03/2023
12 202370009707 LÊ THỊ ĐẶNG Số 958/10/22/8 Đường Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 14/03/2023 29/03/2023
13 202370009708 HỒ HỒNG SƠN Số 210 Bàu Cát, Phường 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 14/03/2023 29/03/2023
14 202370009709 NGUYỄN THỊ XUÂN LAN Số 45/4 Đường Gò Cẩm Đệm, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 14/03/2023 29/03/2023
15 202370009710 TRẦN TUẤN LONG Số 48 Đường Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 14/03/2023 29/03/2023
16 202370009711 DIỆP MỘNG HỒNG Số 196/5 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 14/03/2023 29/03/2023
17 202370009712 ĐẶNG NGỌC LINH Số 236A/2 Đường Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 15/03/2023 30/03/2023
18 202370009713 NGUYỄN NGỌC TẤN Số THỬA 520 TỜ 152 Đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 15/03/2023 30/03/2023
19 202370009714 HỒ VĂN THI Số 2/81 Đường Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 15/03/2023 30/03/2023
20 202370009715 TRẦN THỊ KIM ANH Số 766B/6 Đường Lạc Long Quân, Phường 9, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 15/03/2023 30/03/2023
21 202370009716 NGUYỄN THỊ GIÁNG HƯƠNG Số 323/5 Bàu Cát, Phường 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 15/03/2023 30/03/2023
22 202370009717 HỒ THỊ CẨM NHUNG Số 107/118 Đường Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ 15/03/2023 30/03/2023
23 202370009718 NGÔ HỒNG NGỌC Số 61/40 Đường Đất Thánh, Phường 6, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 15/03/2023 30/03/2023
24 202370009719 NGUYỄN ĐỨC CHÁNH Số 7/24 Đường C1, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 15/03/2023 30/03/2023
25 202370009720 TRÌNH ĐÌNH HOÀNG LỘC Số 180/7 Đường Hồng Lạc, Phường 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 15/03/2023 30/03/2023
26 202370009721 NGUYỄN BẢO TOÀN Số 87/36/1 Đường Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 15/03/2023 30/03/2023
27 202370009722 TRẦN ĐỨC HUÂN Số 159/63 Đường Bạch Đằng 2, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 16/03/2023 31/03/2023
28 202370009723 VÒNG MINH PHONG Số 52/41A Đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 16/03/2023 31/03/2023
29 202370009724 NGUYỄN TRƯỜNG KHIÊM Số 83 Đường Thân Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 16/03/2023 31/03/2023
30 202370009725 LÊ NGUYÊN LONG Số 110 Đường Nguyễn Thanh Tuyền, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 16/03/2023 31/03/2023
31 202370009726 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG Số 74/6 Đường Đồng Đen, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 16/03/2023 31/03/2023
32 202370009727 NGUYỄN ĐÀO ĐỨC Số 97/4 Đường Năm Châu, Phường 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 16/03/2023 31/03/2023
33 202370009728 VŨ TRANG NHIÊN - ĐOÀN THỊ XUÂN DUNG Số 45/19 Đường Lê Văn Huân, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 16/03/2023 31/03/2023
34 202370009729 VÕ THĂNG LONG Số 130 Bàu Cát 2, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 16/03/2023 31/03/2023
35 202370009730 TRƯƠNG NGỌC CÚC Số THỬA 402 TỜ 49 Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 16/03/2023 31/03/2023
36 202370009731 ĐỖ THỊ HƯƠNG Số 348/20 Đường Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 16/03/2023 31/03/2023
37 202370009732 LÊ THỤY CHÂU PHƯƠNG Số 15/17-19 Đường Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 17/03/2023 03/04/2023
38 202370009733 PHẠM NINH Số THỬA 404 TỜ 8 Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 17/03/2023 03/04/2023
39 202370009734 HUỲNH BÍNH THÀNH Số 220/22/2 Đường Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 18/03/2023 04/04/2023
40 202370009735 NGUYỄN THỊ HẢO Số 103/3 Đường Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 18/03/2023 04/04/2023
41 202370009736 NGUYỄN QUỐC VINH Số 128/30 Đường Thiên Phước, Phường 9, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 18/03/2023 04/04/2023
42 202370009737 TRẦN VĂN TƯỚC Số 137B Đường Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 18/03/2023 04/04/2023
43 202370009738 ĐINH VĂN VƯƠNG Số 19/2 Sầm Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 18/03/2023 04/04/2023

 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ QUẬN TÂN BÌNH.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA