Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

DANH SÁCH CẤP MỚI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NĂM 2023 (TỪ NGÀY 26/05/2023 ĐẾN NGÀY 01/06/2023)

DANH SÁCH CẤP MỚI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NĂM 2023 (TỪ NGÀY 26/05/2023 ĐẾN NGÀY 01/06/2023)
STT SỐ BIÊN NHẬN TÊN CHỦ ĐẦU TƯ SỐ NHÀ TÊN ĐƯỜNG PH GPXD
SỐ GPXD NGÀY KÝ
1 202370010017 NGUYỄN HOÀNG QUÂN Số 728 CÁCH MẠNG THÁNG 8 5 339 26/05/2023
2 202370009895 NGUYỄN THỊ SƯƠNG Số 42/36 NGUYỄN ĐÌNH KHƠI 4 340 29/05/2023
3 202370009906 LƯU THỊ VÂN Số 536/11/1D ÂU CƠ 10 341 29/05/2023
4 202370009987 ĐỒNG THỊ TUYẾT LOAN Số 390/27 PHẠM VĂN BẠCH 15 342 29/05/2023
5 202370009993 PHAN THỊ MI Số 958/77 LẠC LONG QUÂN 8 343 29/05/2023
6 202370010004 BÙI SỸ ÂN Số 71/21  NGUYỄN PHÚC CHU 15 344 29/05/2023
7 202370010006 NGUYỄN VĂN VINH Số 214  TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH 14 345 29/05/2023
8 202370010016 NGUYỄN VĂN NẤM Số 30  HUỲNH VĂN NGHỆ 15 346 29/05/2023
9 202370009994 NGUYỄN XUÂN THOÁT Số 343  TRƯỜNG CHINH 14 347 30/05/2023
10 202370009998 PHẠM VĂN DƯỠNG Số 5  BÀU CÁT 3 14 348 31/05/2023
11 202370009999 ĐỒNG THỊ VỮNG Số 870/33 LẠC LONG QUÂN 8 349 29/05/2023
12 202370010007 NGUYỄN MINH TẮC Số 188 CỘNG HÒA 12 350 01/06/2023
13 202370010030 CAO NGUYỄN ANH DŨNG Số 149/3B ĐƯỜNG ĐẤT THÁNH 6 351 01/06/2023

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA