Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

DANH SÁCH CẤP MỚI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NĂM 2023 (TỪ NGÀY 11/03/2023 ĐẾN NGÀY 17/03/2023)

DANH SÁCH CẤP MỚI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NĂM 2023 (TỪ NGÀY 11/03/2023 ĐẾN NGÀY 17/03/2023)
STT SỐ BIÊN NHẬN TÊN CHỦ ĐẦU TƯ SỐ NHÀ TÊN ĐƯỜNG PH GPXD
SỐ GPXD NGÀY KÝ
1 202370009612 HUỲNH VIỆT LONG Số 43  HOA THÁM 13 117 14-03-23
2 202370009614 PHẠM HỮU THỰC Số 72/3  GIẢI PHÓNG 4 118 14-03-23
3 202370009615 TRẦN MINH ĐỨC Số 9  CỐNG LỞ 15 119 14-03-23
4 202370009618 CAO THỊ BÉ TƯ Số 307  PHẠM VĂN BẠCH 15 120 14-03-23
5 202370009620 NGUYỄN ĐÌNH LỄ Số THỬA 406 TỜ 31 LẠC LONG QUÂN 9 121 14-03-23
6 202370009624 NGUYỄN THÀNH NHÂN Số 15/1  ĐƯỜNG C1 13 122 14-03-23
7 202370009646 TRÀ THANH HUỲNH Số 185/72  NI SƯ HUỲNH LIÊN 10 123 15-03-23
8 202370009489 NGUYỄN THÚY HIỀN - NGUYỄN NGỌC LAM Số 248/32  NGUYỄN THÁI BÌNH 12 124 15-03-23
9 202370009626 NGUYỄN ĐÌNH LỄ Số THỬA 423 TỜ 31 LẠC LONG QUÂN 9 125 15-03-23
10 202370009627 PHÙNG KIÊN MINH Số 322/6/16  ÂU CƠ 10 126 15-03-23
11 202370009628 NGÔ PHẠM BẢO CHÂU Số 237  BÙI THỊ XUÂN 1 127+A 15-03-23
12 202370009629 NGUYỄN NGỌC LINH Số 1A  PHÚ HÒA 7 128 15-03-23
13 202370009633 VĂN THỊ THỦY Số 258/10  PHẠM VĂN BẠCH 15 129 15-03-23
14 202370009634 TRƯƠNG VĂN CÔNG Số 72  NGUYỄN BÁ TÒNG 12 130 15-03-23
15 202370009635 NGUYỄN HUY TÂN Số 51B  ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG 4 131 15-03-23
16 202370009637 LÊ THỊ MINH HƯƠNG Số 61/28A  ĐƯỜNG SỐ 1 10 132 15-03-23
17 202370009640 NGUYỄN VĂN ĐỨC Số 508/16  TRƯỜNG CHINH 13 133 15-03-23
18 202370009641 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG Số 52/37/24  NGUYỄN SỸ SÁCH 15 134 15-03-23
19 202370009643 VŨ THỊ BÍCH VÂN Số 11  ĐÔNG SƠN 7 135 15-03-23
20 202370009688 LÊ THỊ ÁNH THẢO Số 86/5  PHỔ QUANG 2 136 16-03-23
21 202370009668 NGUYỄN TRỌNG CHU Số 36/8  MAI KHÔI 7 137 17-03-23

 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ QUẬN TÂN BÌNH.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA