Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

DANH SÁCH CẤP MỚI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NĂM 2023 (TỪ NGÀY 09/09/2023 ĐẾN NGÀY 15/09/2023)

DANH SÁCH CẤP MỚI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NĂM 2023 (TỪ NGÀY 09/09/2023 ĐẾN NGÀY 15/09/2023)
STT SỐ BIÊN NHẬN TÊN CHỦ ĐẦU TƯ SỐ NHÀ TÊN ĐƯỜNG PH GPXD
SỐ GPXD NGÀY KÝ
1 202370010383 NGUYỄN THỊ KIM QUYỀN Số 85/4C  NGUYỄN HỒNG ĐÀO 14 540 11/09/2023
2 202370010384 NGUYỄN THỊ KIM THOA Số 85/4  NGUYỄN HỒNG ĐÀO 14 541 11/09/2023
3 202370010389 ĐỖ HỮU QUẢNG Số 876/40  CÁCH MẠNG THÁNG 8 5 542 11/09/2023
4 202370010391 LÊ NGUYỄN HOÀNG HUY Số 958/35/34B LẠC LONG QUÂN 8 543 11/09/2023
5 202370010393 HOÀNG NGÔ NGỌC ÁNH Số 274/3  PHẠM VĂN BẠCH 15 544 11/09/2023
6 202370010394 ĐỖ THỊ BỐN Số 291/9E  ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH 13 545 11/09/2023
7 202370010395 NGUYỄN THỊ LIÊN Số 373/224/26 LÝ THƯỜNG KIỆT 8 546 11/09/2023
8 202370010275 PHẠM TRÍ HÙNG Số 86/32  TRƯỜNG CHINH 12 547 12/09/2023
9 202370010302 NGUYỄN VĂN ĐƠ Số 786/12 TRƯỜNG CHINH 15 548 12/09/2023
10 202370010374 DƯƠNG THỊ XUÂN DUYÊN Số 153A  BÙI THỊ XUÂN 3 549 12/09/2023
11 202370010234 NGUYỄN NGỌC THU TRINH Số 168/16/17/4 TRẦN VĂN QUANG 10 550 14/09/2023
12 202370010401 BÙI THỊ NGHĨA Số 149/67/14 BÀNH VĂN TRÂN 7 551 14/09/2023
13 202370010403 ĐOÀN MINH Số 79/2  BÀU CÁT 8 11 552 14/09/2023
14 202370010406 LÊ THỊ KIM XUYẾN Số 104/4F  NHẤT CHI MAI 13 553 14/09/2023
15 202370010407 ĐỖ XUÂN TẠO Số 21/7  CỘNG HÒA 4 554 14/09/2023
16 202370010408 TRẦN BÁ DŨNG Số 371/49 ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH 14 555 14/09/2023
17 202370010411 NGÔ MINH LẬP Số 817/48  LẠC LONG QUÂN 10 556 14/09/2023
18 202370010413 PHAN HOÀNG NGÂN Số 2/19  QUÁCH VĂN TUẤN 12 557 14/09/2023

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA