Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT QUẬN BÁO CÁO VỀ PHÁP LUẬT BẦU CỬ

Phòng Tư pháp lập danh sách Báo cáo viên pháp luật quận báo cáo về pháp luật bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận Tân Bình để các cơ quan, đơn vị có nhu cầu về báo cáo viên liên hệ cho các hội nghị tập huấn, tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị.
Danh sách báo cáo viên tại đây.
CTV. Lê Văn Ngọc.

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 4 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,67%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 13/04/2021)

Liên kết Website Liên kết Website