Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Công khai dự toán thu, chi năm 2021

Phòng Tài chính - Kế hoạch công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 của quận Tân Bình đã thông qua HỘi đồng nhân dân quận theo chi tiết đính kèm

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 23/01/2021)

Liên kết Website Liên kết Website