Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

DANH MỤC DANH MỤC

Quay lại

Công bố số liệu dự toán năm 2023

Quyết định công bố số liệu dự toán năm 2023, tải tập tin tại đây

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA