Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

Công an Phường 12: Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nghị quyết, chương trình công tác năm 2024

Sáng ngày 11/01/2024, Công an Phường 12 tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nghị quyết chương trình công tác năm 2024. 

Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Trung - Phó Trưởng CA quận Tân Bình; đồng chí Lê Ngọc Tuyết Xuân – Bí Thư Đảng ủy Phường 12, đồng chí Vũ Thị Như Xuân - Phó Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch UBND Phường 12 Tân Bình và đại diện các ban đội nghiệp vụ Công an Quận, ban ngành đoàn thể chính quyền địa phương, cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an Phường 12.

Năm 2023, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Công an quận, của Thường trực Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường 12, Công an Phường đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu nhiều kế hoạch, phương án công tác bảo đảm an ninh trật tự, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội trên địa bàn.

Triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm: tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, không để xảy ra tai nạn giao thông, cháy nổ nghiêm trọng. Chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả đề án 06/CP, 02 Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân gắn chip điện tử, cấp tài khoản định danh điện tử và tích hợp các loại giấy tờ lên thẻ căn cước công dân giai đoạn 3. Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc tiếp tục được củng cố; duy trì hiệu quả hoạt động các mô hình góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Lực lượng Công an phường làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, tham mưu cấp uỷ, chính quyền cơ sở quản lý địa bàn, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; thường xuyên tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân nâng cao nhận thức, cảnh giác và có biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an được chú trọng tăng cường và phát huy dân chủ, nội bộ đoàn kết, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh Công an nhân dân, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ.

Tại hội nghị đ/c Trung tá Lục Quang Nhân - Trưởng Công an Phường lên thông qua báo cáo kết quả công tác năm 2023 và Nghị quyết lãnh đạo công tác năm 2024, đ/c Nguyễn Minh Thiện – Phó Trưởng công an phường - Báo cáo tình hình thực trạng hoạt động của các loại đối tượng hiện nay và biện pháp đấu tranh xử lý, phòng ngừa tội phạm và 04 báo cáo tham luận các chuyên đề của các đồng chí chiến sĩ công an phường.

Để đạt được những kết quả kể trên ngoài sự nỗ lực của Ban chỉ huy - Công an Phường, còn có sự phấn đấu đầy quyết tâm và trách nhiệm của từng Cán bộ chiến sĩ, đã đoàn kết thống nhất xây dựng đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Trung - Phó Trưởng CA quận Tân Bình ghi nhận kết quả công tác của Công an phường trong năm 2023, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế mà đơn vị cần phải nghiêm túc nhìn nhận, khắc phục. Đề nghị Công an Phường 12 tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm…Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 06/CP, giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo thời gian, từng bước cải thiện nâng cao tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường trực tuyến; từng bước phục vụ các mặt công tác Công an và công tác quản lý xã hội, qua đó làm giàu hệ thống dữ liệu, tạo hạ tầng nền công dân số phục vụ chuyển đổi số của phường, chuyển đối số quốc gia. Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Tăng cường hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an phường tại cơ sở kết hợp với đẩy mạnh hơn nữa Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thực hiện tốt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an ninh trật tự Tết Nguyên đán và lễ hội đầu Xuân năm 2024 phục vụ nhân dân vui Tết đón xuân an toàn, lành mạnh.

Về nhiệm vụ năm 2024, Chủ tịch UBND phường đề nghị: Thời gian tới, Công an phường cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động tham mưu Thường trực Đảng ủy phường chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của phường về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tham mưu Đảng ủy, UBND phường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác dự báo, phân tích tình hình, phát hiện từ sớm các yếu tố phức tạp để xử lý. Làm tốt công tác dân vận đi đôi với đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng hiệu quả, thiết thực hơn. Tập trung củng cố, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an phường trong sạch, vững mạnh. Cấp uỷ Ban chỉ huy công an phường phải luôn giữ vững đoàn kết thống nhất; chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc của Đảng ủy theo quy chế; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Tại hội nghị đã tổ chức khen thưởng Chiến sĩ thi đua năm 2023 cho 02 đồng chí Đại úy Phan Ngọc Quỳnh Anh và đồng chí Đại úy Phạm Ngọc Tây do Công an Thành phố khen thưởng và 19 đồng chí cán bộ chiến sĩ Công an Phường 12 có thành tích xuất sắc năm 2023.

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 12

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA