Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Các bước sử dụng thiết bị đo SpO2

Các bước sử dụng thiết bị đo SpO2:

• Bước 1: Xoa ấm bàn tay trước khi kẹp thiết bị đo SpO2

• Bước 2: Để cố định bàn tay lên trên mặt bàn

• Bước 3: Khi đo cố gắng không cử động trong vòng 1 phút để kết quả được chính xác hơn

Phòng Dân số - Truyền thông & Giáo dục sức khỏe

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA