Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

Các bước sử dụng thiết bị đo SpO2

Các bước sử dụng thiết bị đo SpO2:

• Bước 1: Xoa ấm bàn tay trước khi kẹp thiết bị đo SpO2

• Bước 2: Để cố định bàn tay lên trên mặt bàn

• Bước 3: Khi đo cố gắng không cử động trong vòng 1 phút để kết quả được chính xác hơn

Phòng Dân số - Truyền thông & Giáo dục sức khỏe

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA