Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Báo cáo kết quả đánh giá sự hài lòng của cá nhân, tổ chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả và tình hình giải quyết hồ sơ hành chính tháng 8 năm 2020

Báo cáo số 75/BC-VP-CCHC ngày 15 tháng 9 năm 2020 về Kết quả đánh giá sự hài lòng của cá nhân, tổ chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả và tình hình giải quyết hồ sơ hành chính tháng 8 năm 2020.


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 9 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,14%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 29/09/2020)

Liên kết Website Liên kết Website