Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Bản tin Cải cách hành chính số 02 năm 2021

Vui lòng tải tập tin đính kèm tại đây./.

Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 02/2021, từ ngày 04/01/2020 đến ngày 08/01/2021.
Rất mong nhận được các ý kiến nhn xét, góp ý ca các đng chí đ B phn biên tập bổ sung, hoàn thiện Bản tin.
Ý kiến góp ý xin gi v đa ch Email: bantinbcdcchc@moha.gov.vn/bantinbcdcchc@gmail.com

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 23/01/2021)

Liên kết Website Liên kết Website