Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2023

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Bình thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2023 (đính kèm thông báoquyết định)

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA