Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Bình tuyển dụng viên chức năm 2023

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Bình có nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2023 với số lượng là 2 chỉ tiêu. Nội dung tuyển dụng viên chức cụ thể được đăng tại Thông báo số 703/TB-BQL ngày 25/10/2023 (đính kèm).

 

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA