Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Bình tổ chức Tọa đàm Luật Xây dựng và các văn bản pháp luật có liên quan

Thực hiện theo Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực đã tổ chức buổi Tọa đàm tìm hiểu Luật Xây dựng và văn bản pháp luật có liên quan cho các chuyên viên kỹ thuật tại đơn vị.

Buổi tọa đàm được tổ chức vào ngày 25/7/2023, chủ trì bởi ông Trịnh Công Hầu – Giám đốc đơn vị, với sự tham dự của các chuyên viên kỹ thuật của đơn vị. Nội dung tọa đàm xoay quanh những nội dung của Luật Xây dựng các văn bản pháp luật có liên quan về xây dựng như Nghị định 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 và Nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ, đặc biệt là các nội dung mới trong Nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ vừa được ban hành trong năm 2023.

Chuyên viên kỹ thuật đã tham gia thảo luận về các nội dung mới, những điểm khác biệt của các nghị định mới so với các quy định cũ để áp dụng, đưa vào công việc đang thực hiện tại đơn vị.

Với mục đích giúp cho chuyên viên kỹ thuật hiểu, nắm vững nội dung, quy định của Luật Xây dựng, các văn bản pháp luật mới có liên quan, buổi tọa đàm đã giúp cho chuyên viên kỹ thuật tìm hiểu rõ hơn các điểm mới, các nội dung liên quan về xây dựng, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả vào công việc xây dựng cơ bản của đơn vị./.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Bình.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA