Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Bình tổ chức hội thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về đấu thầu cho viên chức

Với mục đích giúp cho viên chức hiểu, nắm vững nội dung, quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản liên quan và qua đó giúp viên chức áp dụng các quy định của pháp luật về đấu thầu vào công tác đấu thầu dự án xây dựng cơ bản, là một trong những hoạt động chuyên môn của đơn vị theo quy định của pháp luật hiện hành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực đã tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật Đấu thầu và các văn bản có liên quan cho toàn thể viên chức tham gia vào ngày 15/9/2023. Đây cũng là một nội dung thực hiện Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023 của đơn vị.

Hình thức hội thi được tổ chức dưới dạng thi trực tuyến. Tất cả viên chức nhiệt tình hưởng ứng. Sau hội thi, Ban Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đã trao giải cho 03 thí sinh đạt giải cao trong Hội thi vào sáng ngày 19/9/2023.

Khen thưởng các cá nhân đạt giải Hội thi tìm hiểu Luật Đấu thầu năm 2023

Hội thi đã góp phần tạo điều kiện để viên chức tìm hiểu thêm các nội dung liên quan về đấu thầu, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công việc của đơn vị./.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Bình.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA