Hội đồng nhân dân
Thông tin về các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ như: Tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, giám sát, khảo sát, thông tin kỳ họp, ... của HĐND Quận Tân Bình.
Quay lại

Ban kinh tế - xã hội giám sát ủy ban nhân dân Quận về thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sồng văn hóa”

Ngày 24 tháng 5 năm 2018, Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân quận đã có buổi giám sát Ủy ban nhân dân quận về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tham dự buổi giám sát có đại biểu Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân kiêm Trưởng ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân quận, đại biểu Đặng Thị Ánh Loan - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Tiến – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân quận, đồng chí Huỳnh Văn Bé, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các đại biểu thành viên Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân quận và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân quận, trong năm 2017, hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ quận đến phường tiếp tục được kiện toàn, củng cố và đẩy mạnh, qua đó đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác chỉ đạo và phối hợp thực hiện giữa các cấp, các ngành. Các chương trình, kế hoạch kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ trọng tâm hàng năm của quận tiếp tục được lồng ghép vào các nội dụng chính của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, được triển khai thực hiện đến tận cơ sở, thông qua phong trào đã thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế hàng năm của từng địa phương và đơn vị.

Qua giám sát, Ban kinh tế - xã hội nhận thấy, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của quận đã tập trung chỉ đạo quyết liệt Ban Chỉ đạo 15 phường triển khai thực hiện phong trào trên địa bàn quận một cách sâu rộng và đạt được nhiều kết quả trong việc xây dựng phường văn minh đô thị theo các tiêu chuẩn của Quyết định 1396/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố. Tại buổi giám sát, Đoàn giám sát đề nghị Ủy ban nhân dân quận cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, quản lý trật tự xây dựng; quản lý các lực lượng thu gom rác dân lập; chú trọng đầu tư trang thiết bị cho các điểm sinh hoạt văn hóa trên địa bàn quận; xây dựng, phát triển các câu lạc bộ Đội, Nhóm văn hóa./.


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 10 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 05/10/2022)

Liên kết Website Liên kết Website