Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường 9 ra quân bảo vệ môi trường; Phát động khu phố chỉnh trang, xây dựng khu phố sạch, xanh, thân thiện môi trường

 

 Nhằm nâng cao trách nhiệm của Nhân dân trong việc tham gia bảo vệ môi Trường; tiếp tục chỉnh trang và giữ vững các tuyến Hẻm xanh, khu dân cư sạch, thân thiện môi trường. Sáng ngày 19 tháng 3 năm 2023, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường phối hợp với Ban vận động 7 khu phố ra quân tổng vệ sinh môi trường và người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo tiếp tục tuyên truyền vận động Nhân dân tháo gỡ qung cáo rao vặt, sắp xếp, chỉnh trang, loại bỏ những vật dụng không sử dụng, trồng mới, sắp xếp các mảng xanh trên toàn phường và coi dây là nhiệm vụ thường xuyên, trách nhiệm của mỗi công dân sinh sống trên địa bàn; bên cạnh đó tuyên truyền nhắc nhở người dân không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, để rác đúng nơi và bỏ rác đúng giờ quy định, không xả nước thải ra đường.               

* Hình ảnh thường xuyên ra quân dọn dẹp vệ sinh, xóa quảng cáo

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 9. 

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA