Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp năm 2018 trên địa bàn quận Tân Bình

Vừa qua, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở quận Tân Bình đã tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018 tại các phường và đơn vị hành chính sự nghiệp và giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp năm 2018.

 

Qua kiểm tra, giám sát, Thường trực Ban Chỉ đạo nhận thấy:

Các cấp ủy và chủ doanh nghiệp tổ chức quán triệt cho đảng viên, tổ chức công đoàn và người lao động, xác định rõ trách nhiệm trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; đảm bảo tốt cho việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa giữa người sử dụng lao động với người lao động; Các chủ doanh nghiệp quan tâm thực hiện tốt các chế độ lương, thưởng và các chính sách khác đảm bảo quyền lợi cho người lao động; không có doanh nghiệp nợ thuế, nợ Bảo hiểm xã hội; Các chi bộ, các tổ chức đoàn thể tại doanh nghiệp phát huy tốt vai trò của mình trong doanh nghiệp, trao đổi với chủ doanh nghiệp quan tâm tạo điều kiện để đảng viên, đoàn viên công đoàn tham gia tốt các hoạt động do quận tổ chức.

Đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập: Các cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị; đồng thời xác định rõ trách nhiệm, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại đơn vị. Quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị theo quy định. Những kiến nghị, phê bình, góp ý của công dân được lãnh đạo các cơ quan tiếp thu, nghiên cứu và xử lý kịp thời.

Đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp: các đơn vị thường xuyên quan tâm tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản, chỉ đạo của cấp trên về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua đó, nâng cao nhận thức của của cán bộ, đảng viên, công chức về quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần thay đổi lề lối, tác phong, thái độ làm việc gương mẫu, đảm bảo đoàn kết nội bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đối với các phường: Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở các phường quan tâm kiện toàn, bổ sung nhân sự Ban Chỉ đạo, duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tạo chuyển biến tích cực về ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, đồng thời tạo thuận lợi và dân chủ cho Nhân dân khi đến liên hệ giải quyết công việc.

Kết luận những nội dung kiểm tra, Thường trực Ban Chỉ đạo đã ghi nhận những kết quả đạt được của các đơn vị trong triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, từ đó đã tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, hướng tới sự hài lòng của người dân khi đến liên hệ công tác. Để tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới, đồng chí Phạm Thị Út – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị:

Kiểm tra, rà soát lại việc triển khai, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của các doanh nghiệp, nhằm hạn chế xảy ra những việc bức xúc, tranh chấp. Thúc đẩy giám sát, phản biện của Mặt trận tổ quốc, thực hiện hiệu quả đối thoại, qua đó củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền.

Dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, trước hết, vẫn phải là sự đảm bảo nguyên tắc “toàn bộ quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân”. Chính đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là chủ thể của quyền lực nhà nước, có các quyền dân chủ và trực tiếp thực hiện quyền dân chủ của mình. Dân chủ ở cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập luôn gắn liền với những nội dung cụ thể có liên quan đến hoạt động của cơ quan, đơn vị và thể hiện trực tiếp ở các quyền dân chủ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc cần kiến nghị để có những đề xuất điều chỉnh phù hợp.

Động viên khen thưởng kịp thời những cá nhân, đơn vị làm tốt việc thực hiện, đồng thời cần xử lý nghiêm những nơi thực hiện chưa tốt. Phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

Tiếp tục kế hoạch kiểm tra, trong tháng 11/2018, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở quận Tân Bình đã tiến hành làm việc với Ban Giám hiệu các trường học về tình hình xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn quận. Các đơn vị được kiểm tra gồm 10 trường học khối trung học, tiểu học và mầm non trong niên độ năm học 2018-2019./.


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 3 Quận Tân Bình đã giải quyết

97,5%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 27/03/2019)

Liên kết Website Liên kết Website