STT Tên thủ tục Số biên nhận Ý kiến đánh giá Ngày đánh giá Kết quả đánh giá
41 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140023714 11/09/2022 Hài lòng
42 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140023762 12/09/2022 Hài lòng
43 Đăng ký, đăng ký lại nội quy lao động của doanh nghiệp 2022250006895 19/09/2022 Hài lòng
44 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140023959 22/09/2022 Hài lòng
45 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140024128 27/09/2022 Hài lòng
Trang 3/3
20
Hiển thị 41 - 45 của 45 kết quả.