Tra cứu hồ sơMẫu tin nhắn đang cập nhật

Nhập số biên nhận hoặc mã hồ sơ (*)

Hồ sơ đã có kết quả

  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN VIỆT HÀ Số biên nhận: 2021140010919 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: Đoàn Trúc Hiền Số biên nhận: 2020140008739 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: HUỲNH NGỌC TUẤN Số biên nhận: 202370010600 Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN MINH RÀNG Số biên nhận: 202370010599 Gia hạn giấy phép xây dựng
  • Chủ hồ sơ: ĐOÀN THỊ THU CÚC Số biên nhận: 202370010660 Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo
  • Chủ hồ sơ: VÕ THỊ MINH TRANG Số biên nhận: 202370010659 Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo
  • Chủ hồ sơ: VŨ TRANG NHIÊN - ĐOÀN THỊ XUÂN DUNG Số biên nhận: 202370010658 Điều chỉnh giấy phép xây dựng
  • Chủ hồ sơ: PHẠM THỊ ANH ĐÀO Số biên nhận: 202370010657 Điều chỉnh giấy phép xây dựng
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN TẤN HỒNG Số biên nhận: 202370010656 Điều chỉnh giấy phép xây dựng
  • Chủ hồ sơ: LÊ LỆ LƯU Số biên nhận: 202370010655 Gia hạn giấy phép xây dựng