Tra cứu hồ sơMẫu tin nhắn đang cập nhật

Nhập số biên nhận hoặc mã hồ sơ (*)

Hồ sơ đã có kết quả

  • Chủ hồ sơ: Đoàn Trúc Hiền Số biên nhận: 2020140008739 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN VIỆT HÀ Số biên nhận: 2021140010919 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: ĐỖ THỊ SINH Số biên nhận: 2023140027341 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: LỤC VĂN KHOA Số biên nhận: 2023140027340 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN HUỆ MINH Số biên nhận: 2023140027338 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: BÙI HUYÊN Số biên nhận: 2023140027337 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN THỊ QUỲNH CHI Số biên nhận: 2023140027336 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: HOÀNG XUÂN GIAO Số biên nhận: 2023140027335 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN THỊ THÚY HƯỜNG Số biên nhận: 2023140027334 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH Số biên nhận: 2023140027333 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh