Tra cứu hồ sơMẫu tin nhắn đang cập nhật

Nhập số biên nhận hoặc mã hồ sơ (*)

Hồ sơ đã có kết quả

  • Chủ hồ sơ: Đoàn Trúc Hiền Số biên nhận: 2020140008739 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN VIỆT HÀ Số biên nhận: 2021140010919 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN VĂN MINH Số biên nhận: 202370009700 Gia hạn giấy phép xây dựng
  • Chủ hồ sơ: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA Số biên nhận: 2023000892 Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
  • Chủ hồ sơ: PHẠM THỊ KIM TUYẾN Số biên nhận: 202370009739 Gia hạn giấy phép xây dựng
  • Chủ hồ sơ: TẠ CÔNG THẮNG Số biên nhận: 2023370000472 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN VĂN QUANG Số biên nhận: 2023370000471 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống
  • Chủ hồ sơ: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA Số biên nhận: 2023000891 Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG Số biên nhận: 202370009726 Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ
  • Chủ hồ sơ: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA Số biên nhận: 2023000890 Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ