Tra cứu hồ sơMẫu tin nhắn đang cập nhật

Nhập số biên nhận hoặc mã hồ sơ (*)

Hồ sơ đã có kết quả

  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN VIỆT HÀ Số biên nhận: 2021140010919 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: Đoàn Trúc Hiền Số biên nhận: 2020140008739 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: PHAN THỊ KHÁNH NGỌC Số biên nhận: 202370010427 Gia hạn giấy phép xây dựng
  • Chủ hồ sơ: VÕ NHƯ QUỲNH Số biên nhận: 2023370000547 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống
  • Chủ hồ sơ: ĐỖ TRỌNG THÀNH Số biên nhận: 202370010449 Điều chỉnh giấy phép xây dựng
  • Chủ hồ sơ: PHẠM VĂN KIỆT Số biên nhận: 202370010448 Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN NGỌC HÀ Số biên nhận: 202370010447 Gia hạn giấy phép xây dựng
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN ĐÌNH NGỌC LINH Số biên nhận: 202370010446 Cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ
  • Chủ hồ sơ: BÙI VŨ TƯỜNG LINH Số biên nhận: 2023370000546 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống
  • Chủ hồ sơ: DIỆP THỊ ÁNH PHỤNG (ĐẠI DIỆN) Số biên nhận: 202370010445 Điều chỉnh giấy phép xây dựng