Tra cứu hồ sơMẫu tin nhắn đang cập nhật

Nhập số biên nhận hoặc mã hồ sơ (*)

Hồ sơ đã có kết quả

  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN VIỆT HÀ Số biên nhận: 2021140010919 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: Đoàn Trúc Hiền Số biên nhận: 2020140008739 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: PHẠM VĂN ĐOAN Số biên nhận: 202370009956 Điều chỉnh giấy phép xây dựng
  • Chủ hồ sơ: LÝ NGỌC LÀI Số biên nhận: 202370010037 Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ
  • Chủ hồ sơ: LÊ QUỐC THẮNG Số biên nhận: 2023370000492 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống
  • Chủ hồ sơ: PHẠM THỊ THANH NGA Số biên nhận: 2023370000491 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống
  • Chủ hồ sơ: NGÔ MINH THẢO Số biên nhận: 202370010029 Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Số biên nhận: 202370010028 Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Số biên nhận: 202370010027 Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Số biên nhận: 202370010026 Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ