Tra cứu hồ sơMẫu tin nhắn đang cập nhật

Nhập số biên nhận hoặc mã hồ sơ (*)

Hồ sơ đã có kết quả

  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN VIỆT HÀ Số biên nhận: 2021140010919 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: Đoàn Trúc Hiền Số biên nhận: 2020140008739 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN VĂN MINH Số biên nhận: 202370009700 Gia hạn giấy phép xây dựng
  • Chủ hồ sơ: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA Số biên nhận: 2023000889 Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
  • Chủ hồ sơ: TRẦN THỊ HỒNG NGUYÊN Số biên nhận: 2023000888 Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
  • Chủ hồ sơ: HUỲNH THANH HƯƠNG Số biên nhận: 2023370000464 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống
  • Chủ hồ sơ: ĐOÀN THỊ NGỌC PHƯỢNG Số biên nhận: 202370009691 Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo
  • Chủ hồ sơ: LÊ THỊ ÁNH THẢO Số biên nhận: 202370009688 Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN HỒNG HIẾU Số biên nhận: 202370009686 Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN THẮNG Số biên nhận: 202370009685 Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ