Tra cứu hồ sơMẫu tin nhắn đang cập nhật

Nhập số biên nhận hoặc mã hồ sơ (*)

Hồ sơ đã có kết quả

  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN VIỆT HÀ Số biên nhận: 2021140010919 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: Đoàn Trúc Hiền Số biên nhận: 2020140008739 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: VÕ THỊ THU HẰNG Số biên nhận: 2022140025566 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: VÕ THỊ NỮ Số biên nhận: 2022140025548 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: HUỲNH KIM TÍN Số biên nhận: 2022140025547 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN THỊ HÒA Số biên nhận: 2022140025546 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: TRƯƠNG MẬU HÙNG Số biên nhận: 2022140025545 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: ĐẶNG NGỌC MINH HUY Số biên nhận: 2022140025544 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: TRƯƠNG THỊ PHƯỢNG Số biên nhận: 2022140025562 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN MINH TÙNG Số biên nhận: 2022140025553 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh