Tra cứu hồ sơMẫu tin nhắn đang cập nhật

Nhập số biên nhận hoặc mã hồ sơ (*)

Hồ sơ đã có kết quả

  • Chủ hồ sơ: Đoàn Trúc Hiền Số biên nhận: 2020140008739 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN VIỆT HÀ Số biên nhận: 2021140010919 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN THỊ QUỲNH CHI Số biên nhận: 2023140027336 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: HOÀNG XUÂN GIAO Số biên nhận: 2023140027335 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN THỊ THÚY HƯỜNG Số biên nhận: 2023140027334 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN THỊ NGUYỆT Số biên nhận: 2023140027331 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN NGỌC DŨNG Số biên nhận: 2023140027330 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: LÊ VĂN TUẤN Số biên nhận: 2023140027329 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: TRẦN VĨNH LỘC Số biên nhận: 2023140027328 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: TRẦN THỊ KIM THU Số biên nhận: 2023140027327 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh