Tra cứu hồ sơMẫu tin nhắn đang cập nhật

Nhập số biên nhận hoặc mã hồ sơ (*)

Hồ sơ đã có kết quả

  • Chủ hồ sơ: Đoàn Trúc Hiền Số biên nhận: 2020140008739 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN VIỆT HÀ Số biên nhận: 2021140010919 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN ĐỨC Số biên nhận: 202370010031 Gia hạn giấy phép xây dựng
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN THÀNH NGHĨA Số biên nhận: 202370010063 Điều chỉnh giấy phép xây dựng
  • Chủ hồ sơ: HỒ VĂN HÙNG Số biên nhận: 202370010062 Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ
  • Chủ hồ sơ: TRẦN THANH KHÂM Số biên nhận: 2023370000496 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống
  • Chủ hồ sơ: HOÀNG LÊ ANH Số biên nhận: 202370010061 Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ
  • Chủ hồ sơ: PHẠM VĂN ĐOAN Số biên nhận: 202370009956 Điều chỉnh giấy phép xây dựng
  • Chủ hồ sơ: THÁI VĂN HIỆP Số biên nhận: 202370010046 Gia hạn giấy phép xây dựng
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN THỊ THU LOAN Số biên nhận: 2023370000495 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống