Tra cứu hồ sơ bằng SMS Soạn tin nhắn theo cú pháp: TTHC [Số biên nhận] gửi về tổng đài 8188

Nhập số biên nhận hoặc mã hồ sơ (*)

Hồ sơ đã có kết quả

  • Chủ hồ sơ: Test DVCQ12 - [2019140000033] Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: Nguyễn Thị Thủy (test DVCQ) - [2019140000026] Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: Nguyễn Văn Nhân - [2018150000001] Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: Trần Thị Hồng An - [2018140000001] Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: Trần Thị Ánh - [2018150000002] Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: Nguyễn Tấn Tài - [2018140000004] Về việc: Cấp lại GCN đăng ký hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: Trần Thị Đào - [2018140000005] Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: Nguyễn Văn - [2019140000025] Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: Nguyễn Nhân ANh - [2019140000028] Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: Tình tan - [2019140000027] Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh