Tra cứu hồ sơMẫu tin nhắn đang cập nhật

Nhập số biên nhận hoặc mã hồ sơ (*)

Hồ sơ đã có kết quả

  • Chủ hồ sơ: Phạm Thị Việt - [2020250000987] Về việc: Báo cáo khai trình khi mới thành lập
  • Chủ hồ sơ: CÔNG TY TNHH MTV MAY MẶC VÀ KINH DOANH ĐỒ TẮM XUÂN THU - [2020250000989] Về việc: Hệ thống thang lương, bảng lương
  • Chủ hồ sơ: Nguyễn Phan Thùy Linh - [2020420000037] Về việc: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
  • Chủ hồ sơ: Nguyễn Kim Giang - [2020420000036] Về việc: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
  • Chủ hồ sơ: Dương Hải My - [2020420000035] Về việc: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN THỊ THẮM - [2020140008299] Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: TRẦN MINH PHỤNG - [2020140008293] Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: LÊ HIỆP PHƯỚC - [2020140008285] Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: LÊ THỊ KIM ANH - [2020140008279] Về việc: Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: HOÀNG QUỐC DUY KHƯƠNG - [2020140008276] Về việc: Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh