Tra cứu hồ sơMẫu tin nhắn đang cập nhật

Nhập số biên nhận hoặc mã hồ sơ (*)

Hồ sơ đã có kết quả

  • Chủ hồ sơ: Đoàn Trúc Hiền Số biên nhận: 2020140008739 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN VIỆT HÀ Số biên nhận: 2021140010919 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: 0909542372 Số biên nhận: 2023140027247 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: NGÔ NGỌC KIỀU OANH Số biên nhận: 2023140027246 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: LÊ VĂN TUẤN Số biên nhận: 2023140027245 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: TRƯƠNG THỊ MỸ HẠNH Số biên nhận: 2023140027244 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: LÊ THỊ THẮM Số biên nhận: 2023140027243 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: Nguyễn Thế Vinh Số biên nhận: 2023140027242 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN THỊ LỆ Số biên nhận: 2023140027241 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: TRẦN THỊ BÍCH ĐÀO Số biên nhận: 2023140027240 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh