• Tra cứu

 

Cổng thông tin điện tử                          

UBND Quận Tân Bình                      

Thành phố Hồ Chí Minh                          

  Địa chỉ: 387A Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. HCM                                     
  Hotline: (028) 5434 1501   Fax: (028) 5434 1510                                      

   Email: tanbinh@tphcm.gov.vn                                     

©2021 - Bản quyền nội dung thuộc UBND Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh