Thống kê hồ sơ Tập hợp tình hình xử lý hồ sơ của tất cả các cơ quan trực thuộc trên địa bàn Ủy Ban Nhân Dân Quận Tân Bình Thành Phố Hồ Chí Minh

Thời gian thống kê
Kiểu hiển thị

 

Cổng thông tin điện tử                          

UBND Quận Tân Bình                      

Thành phố Hồ Chí Minh                          

  Địa chỉ: 387A Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. HCM                                     
  Hotline: (028) 5434 1501   Fax: (028) 5434 1510                                      

   Email: tanbinh@tphcm.gov.vn                                     

©2021 - Bản quyền nội dung thuộc UBND Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh