Thống kê hồ sơ Tập hợp tình hình xử lý hồ sơ của tất cả các cơ quan trực thuộc trên địa bàn Ủy Ban Nhân Dân Quận Tân Bình Thành Phố Hồ Chí Minh

Thời gian thống kê
Kiểu hiển thị

UBND Quận Tân Bình Cổng dịch vụ trực tuyến

Địa chỉ: 387A Trường Chinh, Phường 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM

Điện thoại: (028) 5434 1507 (Hỗ trợ kỹ thuật)

  • Hỗ trợ trực tuyến

  • Bộ phận tiếp nhận (028) 54341501
  • Tải ứng dụng
    NewSaigonSoft NewSaigonSoft