STT Tên thủ tục Số biên nhận Ý kiến đánh giá Ngày đánh giá Kết quả đánh giá
1 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2023140027051 10/01/2023 Hài lòng
2 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2023140027505 21/02/2023 Hài lòng
3 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng 202390000069 21/02/2023 Không hài lòng
4 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2023140027557 22/02/2023 Hài lòng
5 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng 202390000081 Nhờ anh chị hỗ có line riêng - hỗ trợ xử lý hồ sơ nhanh ( chấp nhận tính phí ) , do KH cần bán nhà cho bên thứ 3 ( ngân hàng cần giấy xác nhận quy hoạch để ra kq định giá ) - thời gian 11 ngày chưa kể thứ 7 cn , vì vậy mà kéo dài đến nửa tháng. Cảm ơn 13/03/2023 Bình thường
6 Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 202370009801 05/04/2023 Hài lòng
7 Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 202370009786 11/04/2023 Không hài lòng
8 Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 202370009941 15/05/2023 Hài lòng
9 Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 202370010489 02/10/2023 Hài lòng
10 Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 202370010568 Tốt 30/10/2023 Hài lòng
11 Điều chỉnh giấy phép xây dựng 202370009600 Thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định là 10 ngày làm việc, mà ngày hẹn nhận kết quả là 03 tuần, 15 ngày làm việc 13/12/2023 Không hài lòng
12 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2021140010919 cập nhật kết quả thực hiện hồ sơ chậm 13/12/2023 Không hài lòng