STT Tên thủ tục Số biên nhận Ý kiến đánh giá Ngày đánh giá Kết quả đánh giá
1 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2023140027051 10/01/2023 Hài lòng
2 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2023140027505 21/02/2023 Hài lòng
3 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2023140027557 22/02/2023 Hài lòng
4 Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 202370009801 05/04/2023 Hài lòng
5 Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 202370009941 15/05/2023 Hài lòng
trang 1/1
50
Hiển thị 5 kết quả.