STT Tên thủ tục Số biên nhận Ý kiến đánh giá Ngày đánh giá Kết quả đánh giá
1 Điều chỉnh giấy phép xây dựng 202170007212 15/06/2022 Hài lòng
2 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh 2021140016183 07/01/2022 Hài lòng
3 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140016919 13/01/2022 Hài lòng
4 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140017267 19/01/2022 Hài lòng
5 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140018238 17/02/2022 Hài lòng
6 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140018505 02/03/2022 Hài lòng
7 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140018614 05/03/2022 Hài lòng
8 Điều chỉnh giấy phép xây dựng 202270007764 31/03/2022 Hài lòng
9 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140019501 02/04/2022 Hài lòng
10 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140019840 14/04/2022 Hài lòng
trang 1/6
10
Hiển thị 1 - 10 của 56 kết quả.