trang 3/3
20
Hiển thị 41 - 56 của 56 kết quả.
STT Tên thủ tục Số biên nhận Ý kiến đánh giá Ngày đánh giá Kết quả đánh giá
41 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140023714 11/09/2022 Hài lòng
42 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140023762 12/09/2022 Hài lòng
43 Đăng ký, đăng ký lại nội quy lao động của doanh nghiệp 2022250006895 19/09/2022 Hài lòng
44 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140023959 22/09/2022 Hài lòng
45 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140024128 27/09/2022 Hài lòng
46 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140024429 12/10/2022 Hài lòng
47 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140024656 27/10/2022 Hài lòng
48 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140024981 07/11/2022 Hài lòng
49 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140025066 14/11/2022 Hài lòng
50 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng 202290000047 21/11/2022 Hài lòng
51 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng 202290000047 21/11/2022 Hài lòng
52 Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 202270009244 22/11/2022 Hài lòng
53 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140025259 30/11/2022 Hài lòng
54 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140025259 30/11/2022 Hài lòng
55 Báo cáo khai trình sử dụng lao động 6 tháng hoặc cuối năm 2022250006344 01/12/2022 Hài lòng
56 Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 202270009358 13/12/2022 Hài lòng
trang 3/3
20
Hiển thị 41 - 56 của 56 kết quả.