trang 2/3
20
Hiển thị 21 - 40 của 56 kết quả.
STT Tên thủ tục Số biên nhận Ý kiến đánh giá Ngày đánh giá Kết quả đánh giá
21 Báo cáo khai trình sử dụng lao động 6 tháng hoặc cuối năm 2022250006327 23/05/2022 Hài lòng
22 Báo cáo khai trình sử dụng lao động 6 tháng hoặc cuối năm 2021250004914 25/05/2022 Hài lòng
23 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 2022140020808 25/05/2022 Hài lòng
24 Báo cáo khai trình sử dụng lao động 6 tháng hoặc cuối năm 2021250005078 26/05/2022 Hài lòng
25 Đăng ký, đăng ký lại nội quy lao động của doanh nghiệp 2021250005968 27/05/2022 Hài lòng
26 Báo cáo khai trình sử dụng lao động 6 tháng hoặc cuối năm 2021250005786 27/05/2022 Hài lòng
27 Báo cáo khai trình sử dụng lao động 6 tháng hoặc cuối năm 2022250006696 02/06/2022 Hài lòng
28 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 2022140021630 21/06/2022 Hài lòng
29 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140021989 27/06/2022 Hài lòng
30 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 2022140022333 07/07/2022 Hài lòng
31 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh 2022140022477 12/07/2022 Hài lòng
32 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140022576 14/07/2022 Hài lòng
33 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 2022140023107 05/08/2022 Hài lòng
34 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 2022140023170 09/08/2022 Hài lòng
35 Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 202270008708 12/08/2022 Hài lòng
36 Đăng ký, đăng ký lại nội quy lao động của doanh nghiệp 2021250005831 Rất tốt 22/08/2022 Hài lòng
37 Đăng ký, đăng ký lại nội quy lao động của doanh nghiệp 2022250006884 25/08/2022 Hài lòng
38 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140023424 26/08/2022 Hài lòng
39 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140023365 26/08/2022 Hài lòng
40 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140023601 05/09/2022 Hài lòng
trang 2/3
20
Hiển thị 21 - 40 của 56 kết quả.