STT Tên thủ tục Số biên nhận Ý kiến đánh giá Ngày đánh giá Kết quả đánh giá
6 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140024276 Tiếp nhận hồ sơ quá lâu 03/10/2022 Không hài lòng
7 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140024333 06/10/2022 Không hài lòng
trang 2/2
5
Hiển thị 6 - 7 của 7 kết quả.