STT Tên thủ tục Số biên nhận Ý kiến đánh giá Ngày đánh giá Kết quả đánh giá
7 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140024333 06/10/2022 Không hài lòng
trang 3/3
3
Hiển thị 7 - 7 của 7 kết quả.