trang 1/1
75
Hiển thị 65 kết quả.
STT Tên thủ tục Số biên nhận Ý kiến đánh giá Ngày đánh giá Kết quả đánh giá
1 Điều chỉnh giấy phép xây dựng 202170007212 15/06/2022 Hài lòng
2 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh 2021140016183 07/01/2022 Hài lòng
3 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140016919 13/01/2022 Hài lòng
4 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140016893 14/01/2022 Bình thường
5 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140016836 Trạng thái hồ sơ: Hồ sơ hoàn thành mà ra UBND thì bảo khi nào phường gọi thì mới ra lấy. Thủ tục ĐKKD quy định 3~5 ngày mà cả tuần chưa lấy được. 17/01/2022 Không hài lòng
6 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140017267 19/01/2022 Hài lòng
7 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140018238 17/02/2022 Hài lòng
8 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140018505 02/03/2022 Hài lòng
9 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140018614 05/03/2022 Hài lòng
10 Điều chỉnh giấy phép xây dựng 202270007764 31/03/2022 Hài lòng
11 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140019508 Gọi lên uỷ ban, ấn số máy nhánh để được hỗ trợ hồ sơ, gọi cả tuần, 1 ngày gọi 5 lần nhưng không ai nghe máy. Quá tệ 01/04/2022 Không hài lòng
12 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140019501 02/04/2022 Hài lòng
13 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140019840 14/04/2022 Hài lòng
14 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh 2022140019262 xin hỏi hồ sơ này đã hoàn thành chưa? Tôi chưa nhận được phiếu xác nhận kết quả, vui lòng hồi âm sớm 0989100357 15/04/2022 Không hài lòng
15 Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 202270007874 18/04/2022 Hài lòng
16 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 2022140019839 Làm việc quá chậm 18/04/2022 Không hài lòng
17 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140020063 19/04/2022 Hài lòng
18 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140020062 22/04/2022 Hài lòng
19 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 2022140020160 25/04/2022 Hài lòng
20 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140020215 26/04/2022 Hài lòng
21 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140020265 26/04/2022 Hài lòng
22 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140020265 26/04/2022 Hài lòng
23 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 2022140020140 28/04/2022 Hài lòng
24 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140020386 07/05/2022 Hài lòng
25 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 2022140020471 11/05/2022 Hài lòng
26 Báo cáo khai trình sử dụng lao động 6 tháng hoặc cuối năm 2022250006327 23/05/2022 Hài lòng
27 Báo cáo khai trình sử dụng lao động 6 tháng hoặc cuối năm 2021250004914 25/05/2022 Hài lòng
28 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 2022140020808 25/05/2022 Hài lòng
29 Báo cáo khai trình sử dụng lao động 6 tháng hoặc cuối năm 2021250005078 26/05/2022 Hài lòng
30 Đăng ký, đăng ký lại nội quy lao động của doanh nghiệp 2021250005968 27/05/2022 Hài lòng
31 Báo cáo khai trình sử dụng lao động 6 tháng hoặc cuối năm 2021250005786 27/05/2022 Hài lòng
32 Báo cáo khai trình sử dụng lao động 6 tháng hoặc cuối năm 2022250006550 30/05/2022 Bình thường
33 Báo cáo khai trình sử dụng lao động 6 tháng hoặc cuối năm 2022250006696 02/06/2022 Hài lòng
34 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140021541 Trong lúc kê khai hồ sơ đăng ký GP Hộ kinh doanh tôi có ghi vào mục gửi kết quả vào địa chỉ và người nhận không phải là người khai hồ sơ, tuy nhiên bưu điện vẫn gửi về theo thông tin người kê khai hồ sơ và tại địa điểm kinh doanh. 17/06/2022 Không hài lòng
35 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 2022140021630 21/06/2022 Hài lòng
36 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140021989 27/06/2022 Hài lòng
37 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 2022140022333 07/07/2022 Hài lòng
38 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh 2022140022477 12/07/2022 Hài lòng
39 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140022576 14/07/2022 Hài lòng
40 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 2022140023107 05/08/2022 Hài lòng
41 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 2022140023170 09/08/2022 Hài lòng
42 Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 202270008708 12/08/2022 Hài lòng
43 Đăng ký, đăng ký lại nội quy lao động của doanh nghiệp 2021250005831 Rất tốt 22/08/2022 Hài lòng
44 Đăng ký, đăng ký lại nội quy lao động của doanh nghiệp 2022250006884 25/08/2022 Hài lòng
45 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140023424 26/08/2022 Hài lòng
46 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140023365 26/08/2022 Hài lòng
47 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140023601 05/09/2022 Hài lòng
48 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140023714 11/09/2022 Hài lòng
49 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140023762 12/09/2022 Hài lòng
50 Đăng ký, đăng ký lại nội quy lao động của doanh nghiệp 2022250006895 19/09/2022 Hài lòng
51 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140023959 22/09/2022 Hài lòng
52 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140024128 27/09/2022 Hài lòng
53 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140024276 Tiếp nhận hồ sơ quá lâu 03/10/2022 Không hài lòng
54 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140024333 06/10/2022 Không hài lòng
55 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140024429 12/10/2022 Hài lòng
56 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140024656 27/10/2022 Hài lòng
57 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140024981 07/11/2022 Hài lòng
58 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140025066 14/11/2022 Hài lòng
59 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng 202290000047 21/11/2022 Hài lòng
60 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng 202290000047 21/11/2022 Hài lòng
61 Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 202270009244 22/11/2022 Hài lòng
62 Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 202270009307 24/11/2022 Bình thường
63 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140025259 30/11/2022 Hài lòng
64 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140025259 30/11/2022 Hài lòng
65 Báo cáo khai trình sử dụng lao động 6 tháng hoặc cuối năm 2022250006344 01/12/2022 Hài lòng
trang 1/1
75
Hiển thị 65 kết quả.