trang 1/4
20
Hiển thị 1 - 20 của 65 kết quả.
STT Tên thủ tục Số biên nhận Ý kiến đánh giá Ngày đánh giá Kết quả đánh giá
1 Điều chỉnh giấy phép xây dựng 202170007212 15/06/2022 Hài lòng
2 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh 2021140016183 07/01/2022 Hài lòng
3 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140016919 13/01/2022 Hài lòng
4 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140016893 14/01/2022 Bình thường
5 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140016836 Trạng thái hồ sơ: Hồ sơ hoàn thành mà ra UBND thì bảo khi nào phường gọi thì mới ra lấy. Thủ tục ĐKKD quy định 3~5 ngày mà cả tuần chưa lấy được. 17/01/2022 Không hài lòng
6 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140017267 19/01/2022 Hài lòng
7 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140018238 17/02/2022 Hài lòng
8 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140018505 02/03/2022 Hài lòng
9 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140018614 05/03/2022 Hài lòng
10 Điều chỉnh giấy phép xây dựng 202270007764 31/03/2022 Hài lòng
11 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140019508 Gọi lên uỷ ban, ấn số máy nhánh để được hỗ trợ hồ sơ, gọi cả tuần, 1 ngày gọi 5 lần nhưng không ai nghe máy. Quá tệ 01/04/2022 Không hài lòng
12 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140019501 02/04/2022 Hài lòng
13 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140019840 14/04/2022 Hài lòng
14 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh 2022140019262 xin hỏi hồ sơ này đã hoàn thành chưa? Tôi chưa nhận được phiếu xác nhận kết quả, vui lòng hồi âm sớm 0989100357 15/04/2022 Không hài lòng
15 Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 202270007874 18/04/2022 Hài lòng
16 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 2022140019839 Làm việc quá chậm 18/04/2022 Không hài lòng
17 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140020063 19/04/2022 Hài lòng
18 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140020062 22/04/2022 Hài lòng
19 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 2022140020160 25/04/2022 Hài lòng
20 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140020215 26/04/2022 Hài lòng
trang 1/4
20
Hiển thị 1 - 20 của 65 kết quả.