trang 2/2
50
Hiển thị 51 - 65 của 65 kết quả.
STT Tên thủ tục Số biên nhận Ý kiến đánh giá Ngày đánh giá Kết quả đánh giá
51 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140023959 22/09/2022 Hài lòng
52 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140024128 27/09/2022 Hài lòng
53 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140024276 Tiếp nhận hồ sơ quá lâu 03/10/2022 Không hài lòng
54 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140024333 06/10/2022 Không hài lòng
55 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140024429 12/10/2022 Hài lòng
56 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140024656 27/10/2022 Hài lòng
57 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140024981 07/11/2022 Hài lòng
58 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140025066 14/11/2022 Hài lòng
59 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng 202290000047 21/11/2022 Hài lòng
60 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng 202290000047 21/11/2022 Hài lòng
61 Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 202270009244 22/11/2022 Hài lòng
62 Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 202270009307 24/11/2022 Bình thường
63 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140025259 30/11/2022 Hài lòng
64 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140025259 30/11/2022 Hài lòng
65 Báo cáo khai trình sử dụng lao động 6 tháng hoặc cuối năm 2022250006344 01/12/2022 Hài lòng
trang 2/2
50
Hiển thị 51 - 65 của 65 kết quả.