STT Tên thủ tục Số biên nhận Ý kiến đánh giá Ngày đánh giá Kết quả đánh giá
21 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140020265 26/04/2022 Hài lòng
22 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140020265 26/04/2022 Hài lòng
23 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 2022140020140 28/04/2022 Hài lòng
24 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140020386 07/05/2022 Hài lòng
25 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 2022140020471 11/05/2022 Hài lòng
trang 5/13
5
Hiển thị 21 - 25 của 65 kết quả.