STT Tên thủ tục Số biên nhận Ý kiến đánh giá Ngày đánh giá Kết quả đánh giá
16 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 2022140019839 Làm việc quá chậm 18/04/2022 Không hài lòng
17 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140020063 19/04/2022 Hài lòng
18 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140020062 22/04/2022 Hài lòng
19 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 2022140020160 25/04/2022 Hài lòng
20 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140020215 26/04/2022 Hài lòng
trang 4/13
5
Hiển thị 16 - 20 của 65 kết quả.