STT Tên thủ tục Số biên nhận Ý kiến đánh giá Ngày đánh giá Kết quả đánh giá
11 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140019508 Gọi lên uỷ ban, ấn số máy nhánh để được hỗ trợ hồ sơ, gọi cả tuần, 1 ngày gọi 5 lần nhưng không ai nghe máy. Quá tệ 01/04/2022 Không hài lòng
12 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140019501 02/04/2022 Hài lòng
13 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140019840 14/04/2022 Hài lòng
14 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh 2022140019262 xin hỏi hồ sơ này đã hoàn thành chưa? Tôi chưa nhận được phiếu xác nhận kết quả, vui lòng hồi âm sớm 0989100357 15/04/2022 Không hài lòng
15 Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 202270007874 18/04/2022 Hài lòng
trang 3/13
5
Hiển thị 11 - 15 của 65 kết quả.