STT Tên thủ tục Số biên nhận Ý kiến đánh giá Ngày đánh giá Kết quả đánh giá
6 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140017267 19/01/2022 Hài lòng
7 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140018238 17/02/2022 Hài lòng
8 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140018505 02/03/2022 Hài lòng
9 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140018614 05/03/2022 Hài lòng
10 Điều chỉnh giấy phép xây dựng 202270007764 31/03/2022 Hài lòng
trang 2/13
5
Hiển thị 6 - 10 của 65 kết quả.