STT Tên thủ tục Số biên nhận Ý kiến đánh giá Ngày đánh giá Kết quả đánh giá
17 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140020063 19/04/2022 Hài lòng
18 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140020062 22/04/2022 Hài lòng
19 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 2022140020160 25/04/2022 Hài lòng
20 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140020215 26/04/2022 Hài lòng
trang 5/17
4
Hiển thị 17 - 20 của 65 kết quả.