STT Tên thủ tục Số biên nhận Ý kiến đánh giá Ngày đánh giá Kết quả đánh giá
13 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140019840 14/04/2022 Hài lòng
14 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh 2022140019262 xin hỏi hồ sơ này đã hoàn thành chưa? Tôi chưa nhận được phiếu xác nhận kết quả, vui lòng hồi âm sớm 0989100357 15/04/2022 Không hài lòng
15 Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 202270007874 18/04/2022 Hài lòng
16 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 2022140019839 Làm việc quá chậm 18/04/2022 Không hài lòng
trang 4/17
4
Hiển thị 13 - 16 của 65 kết quả.