STT Tên thủ tục Số biên nhận Ý kiến đánh giá Ngày đánh giá Kết quả đánh giá
9 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140018614 05/03/2022 Hài lòng
10 Điều chỉnh giấy phép xây dựng 202270007764 31/03/2022 Hài lòng
11 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140019508 Gọi lên uỷ ban, ấn số máy nhánh để được hỗ trợ hồ sơ, gọi cả tuần, 1 ngày gọi 5 lần nhưng không ai nghe máy. Quá tệ 01/04/2022 Không hài lòng
12 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140019501 02/04/2022 Hài lòng
trang 3/17
4
Hiển thị 9 - 12 của 65 kết quả.