STT Tên thủ tục Số biên nhận Ý kiến đánh giá Ngày đánh giá Kết quả đánh giá
41 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 2022140023170 09/08/2022 Hài lòng
42 Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 202270008708 12/08/2022 Hài lòng
43 Đăng ký, đăng ký lại nội quy lao động của doanh nghiệp 2021250005831 Rất tốt 22/08/2022 Hài lòng
44 Đăng ký, đăng ký lại nội quy lao động của doanh nghiệp 2022250006884 25/08/2022 Hài lòng
trang 11/17
4
Hiển thị 41 - 44 của 65 kết quả.