STT Tên thủ tục Số biên nhận Ý kiến đánh giá Ngày đánh giá Kết quả đánh giá
37 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 2022140022333 07/07/2022 Hài lòng
38 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh 2022140022477 12/07/2022 Hài lòng
39 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 2022140022576 14/07/2022 Hài lòng
40 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 2022140023107 05/08/2022 Hài lòng
trang 10/17
4
Hiển thị 37 - 40 của 65 kết quả.